Priser och storlekar

Canvastavlor i fria storlekar.

Vi gör canvastavlor i fria storlekar med 5 cm steg från 20x20 cm till 100x150 cm, dvs 30x40, 35x40, 30x45, 35x45 och så vidare.

För alla storlekar och priser se vår beställningstjänst, CanvasDesign.

Specialstorlekar - Canvastavlor större än 100x150 cm.

Vi kan göra andra ännu större specialstorlekar om så önskas, så länge ena sidan av canvastavlan inte är större än 100 cm. Så pass stora tavlor kräver specialhantering både i produktionen och även vid leveransen, vi kan därför inte ha med större storlekar än 100x150 cm i vår beställningstjänst CanvasDesign.

För priser och leveranstid kontakta oss.

Läs mer om våra specialstorlekar här.

Här är prisexempel för några vanliga storlekar.

Storlek
Pris 16 mm
Pris 38 mm
285 kr
383 kr
337 kr
474 kr
371 kr
518 kr
435 kr
602 kr
435 kr
602 kr
529 kr
725 kr
542 kr
738 kr
696 kr
931 kr
946 kr
1240 kr
1048 kr
1362 kr
1458 kr
1850 kr
1527 kr
1929 kr
2075 kr
2565 kr
Priser för alla andra storlekar finns i vår beställningstjänst CanvasDesign.
Porto
Pris
Porto
Portot varierar beroende på storlek & antal och räknas ut i kassan.