Färgeffekter

I vår beställningstjänst CanvasDesign går det att välja mellan olika färgeffekter.

Original

Som standard är Original vald som effekt, det innebär att vi göra inga korrigeringar på motivet, utan kör motivet på canvastavlan precis som det är.

Färgkorrigering

Vi korrigerar nivåer och färger manuellt för att motivet skall bli så bra som möjligt på canvasduken.

Svartvit

Vi ställer om motivet till svartvitt manuellet och justerar nivåer vid behov.

Sepia

Vi lägger manuellt på en sepiaton på bilden och ställer nivåer vid behov.

Ändra önskemål

Vi kan även göra andra typer av färgeffekter och förändringar på ditt motiv.

Kontakta oss med dina önskemål.