Canvastillverkning och montering

Så snart vi har fått in din order påbörjas tillverkningsprocessen. Din bildfil och beställning granskas för säkerställa att allt ser korrekt ut och att bilden har tillräckligt hög upplösning. Om allt ser bra ut påbörjar vi tillverkningen av din canvastavla.

Tillverkning

Precision och omsorg för att möta er fotokonst

Canvastavlorna printas på en noggrant utvald canvasduk och handmonteras med stor precision på kilram av önskad storlek. De interna processerna är utvecklade för att generera en tavla med bästa möjliga färgåtergivning och överrensstämmelse utifrån originalbilden samt gjorda val och justeringar i Canvas Design.

Kilramar

Här monterar vi kilramen och kontrollerar att alla hörn är vinkelräta.

Först monterar vi kilramen så alla hörn blir vinkelräta.

Canvasduken

Här spänner vi upp canvasduken på kilramen.

Därefter spänner vi upp canvasduken och häftar fast den på kilramen.

Kilarna

Kilarna sätts på plats för att stabilisera och spänna ut ramen så att tavlans duk hålls spänd och ramens hörn hålls vinkelräta.

Sist slår vi fast kilarna så duken spänns ut ytterligare runt ramen.